Po novém roce jsme se sešli s dětmi ve velkém počtu, plní odpočinku a zdraví. Toho jsme využili, nelenili a pustili se do práce.

Předškoláci pracovali ve svých pracovních sešitech, uvolňovali zápěstí pomocí grafomotorických cvičení, naučili se říkanku o Třech králích pomocí rytmizace, také se snažili rozpoznávat 1. a poslední hlásku ve slovech, vytleskávat slabiky a mnoho dalšího, důležitého k přípravě na nástup do ZŠ.

Všichni jsme si také na Tři krále zahráli, naučili jsme se celou píseň o Třech králích, nechyběl ani Středověký královský tanec na písně z pohádky O Popelce. Tři krále si děti také vyrobily, nejen v polytechnice (centru aktivit Dílna) ze dřeva, ale také z papíru, kde je kreslily tuší a samostatně vystřihovaly.

Smysly jsme procvičili během seznámení s vonnými tyčinkami, kterými jsme dětem přiblížili funkci kadidla, také jsme si zhodnotili Vánoce. Jak jsme se měli, co se nám líbilo, co jsme zažili i to, co jsme jedli a vytvořili jsme si plakát o zdravém a nezdravém svátečním jídle.

V neposlední řadě jsme si udělali na konci týdne Den hraček, kdy každý mohl do MŠ přinést nějakou hračku z domova, kterou dostal od Ježíška. Nejen, že ji děti ukázaly kamarádům a hrály si s ní, ale také musely všem samostatně celými větami říct informace o hračce, z čeho je např. vyrobená, zda si pamatují v jaké obalu či balícím papíru byla zabalená, kde ji mají doma uloženou apod.

Příchod Nového roku jsme tedy nastartovali úspěšně a už se těšíme, zda nás příroda potěší sněhovými radovánkami k zimním aktivitám na školní zahradě.

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz