Milí rodiče,

vzhledem k nespokojenosti některých z Vás, že některé děti nepostoupí s věkově staršími dětmi do dalších tříd, nejde tedy třída celá ( důvody mohou být různé: v průběhu roku se potvrdí SVP u některého z dětí a od 1.9. nového školního roku se snižuje počet dětí ve třídě dle vyhlášky č.14, nebo k zápisu přijdou věkově starší děti, příp. děti s povinnou předškolní docházkou apod.), jsme v MŠ Hradec uspořádali anketu na toto téma. V případě heterogenních tříd bychom nemuseli tento problém řešit.

Vyhodnocení:

  1. Hlasování pedagogů : z devíti pedagogů hlasovalo 6 PRO heterogenní třídu a 3 PROTI. Z naší strany by tedy nebyl problém tyto třídy od 1.9.2023 sestavit.
  2. Hlasování rodičů : a) první proběhlo na třídních schůzkách v září 2022 v MŠ Hradec a rodiče hlasovali proti. b) druhé hlasování proběhlo formou dotazníků a rodiče se opět vyjádřili

31 – ne, nesouhlasím 

8 – ano, souhlasím 

Protože preferujeme spolupráci s vámi rodiči a vy jste jasně dali najevo svůj nesouhlas se vznikem heterogenních tříd, zachováme v MŠ Hradec nad Moravicí nadále třídy homogenní. Prosím myslete na to především o prázninách a neslibujte svým dětem, že postoupí např. na žabičky, veverky apod. , protože se může stát, že dítko vzhledem k věku a výše uvedených okolnostem nepostoupí. V MŠ Hradec tedy bude při rozdělování dětí do tříd i nadále kritérium věku od nejstašího k nejmladšímu.

Děkujeme za pochopení

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz