SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRADCI NAD MORAVICÍ

Základní principy :

  • Hlavním cílem činnosti spolku je zefektivnit spolupráci rodičů a zákonných zástupců s mateřkou školou tak, aby byly naplňovány zájmy a potřeby především dětí, ale také jejich rodičů a zaměstnanců.
  • Základním statutárním orgánem spolku je výbor, v jehož čele stojí předseda, místopředseda, pokladník a ostatní členové výboru. Výbor se schází několikrát ročně, aby projednal svou podporu škole (zejména organizační, finanční, materiální,…)
  • Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výtěžky z akcí spolku.
  • Členský příspěvek byl stanoven a odhlasován na členské schůzi na 300,- Kč/ dítě jeden školní rok. Příspěvky jsou prováděny pouze bezhotovostně na účet spolku: čú: 260 126 4561/2010. Jako variabilní symbol uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Celý název:  Spolek rodičů a přátel Mateřské školy v Hradci nad Moravicí, z. s.

Účel: Spolek má dobročinný a podpůrný charakter. Činnost spolku je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na dobročinnou pomoc škole při plnění jeho  poslání.

Sídlo: Smetanova , Hradec nad Moravicí, 747 41

IČO: 05002745 (spisová značka L 14988 vedená u Krajského soudu v Ostravě)

Číslo účtu: 260 126 4561/2010

Kontakty:

Výbor:

Předseda:               Mgr. Veronika Horáková               v.klapetkova@gmail.com

Místopředseda:      Bc. Silvie Chromjáková                 zastupkyne.mshradec@seznam.cz

Pokladník:                Ing. Veronika Sekulová                 sekulová.veronika@seznam.cz

Členové:                  Bc. Vendula Jurečková                  jureckovavendula@seznam.cz        (MŠ Kajlovec)

Daria Holčapková                          dariaholcapkova@gmail.com           (MŠ Hradec)

Martina Kudělová                         kudelova.miky@seznam.cz            (MŠ Bohučovice)

Zuzana Týnová                              zuzanatynova@seznam.cz            (MŠ Jakubčovice)

 

 

 

 

 

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz