Dobrý den,

s ohledem na rostoucí ceny potravin a energií od 1.2.2022 se stanovuje cena porce jídla na 75,-.

Pro správnou identifikaci plateb je velmi důležité dodržet 5 místný variabilní symbol v naší databázi.

Na trvalém příkaze se zvyšuje společně s cenou oběda. Záloha na stravu 1.500,-/měsíc.

Stravné musí být uhrazeno předem a to na celý měsíc, nejpozději do 15.dne v měsíci na měsíc následující.
V případě neplacení stravného, v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebo z důvodu opakovaného
neplacení stravného má ŠJ právo, po předchozím upozornění, strávníka ze stravování vyřadit.
Stravné se platí bezhotovostně, jednorázovým nebo trvalým příkazem na náš účet č. 35-1850395349/0800.

Děkujeme za pochopení. Vedoucí školní jídelny Jana Křížová

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz