Vážení rodiče,

od 1.1.2024 došlo k několika změnám, kvůli kterým jsem upravila Provozní řád Mateřské školy a Školní řád.

Změny se týkají průběžných svačin – původně od 8:00 hod, nyní od 7:45 hod, změny v časech organizace tříd o 15 až 30 minut pro pobyt venku.

A dále změny týkající se úplaty a úlevy na školném od 1.9.2024.

Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel. Výpočet nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy. Rozšiřuje se okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech, o rodiny, které pobírají přídavek na dítě. ( od 1.9.2024, doložit žádost se tedy musí nejpozději do 15.8.2024)

U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Od 1.1.2024 je stanovena výše minimální měsíční mzdy na 18 900 Kč a maximální možná měsíční výše úplaty bude činit:

  • 1 512 Kč v mateřských školách

Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

Úplata stanovená do 31.8.2024 je ve výši 500,- Kč.

Dokumenty naleznete ve složce Povinně zveřejňované informace

S přáním vlídných dnů

Gabriela Lacková

 

                            

přihlásit se
© 2023 www.jirikutac.cz